L’educació engendra seguretat.
La seguretat engendra esperança.
L’esperança engendra pau.

Confucio

(551-479 ac)

Aquesta publicació va adreçada a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir la normativa i els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d’Ensenyament en relació amb l’atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la con-creció de mesures i suports.

Manifest pro escola inclusiva 2018

L’escola inclusiva ha de respondre de forma personalitzada a la singularitat de cada alumne, ha d’estar oberta a totes i tots sense exclusió, i desenvolupar al màxim les capacitats de l’individu encara que existeixin barreres.

En la inclusió escolar és l’alumnat qui s’ha d’adaptar a l’escola, és ell qui s’ha d’incloure sense que l’escola canviï gens ni mica.

Descarrega’t el manifest aquí.

Acoso Escolar y Trastorno del Espectro del Autismo

Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa a entidades del Tercer Sector de acción social promovidas por familiares de personas con TEA, que facilitan apoyos y servicios específicos y especializados a las personas con este tipo de trastorno y sus familias.

En colaboración con nuestras entidades socias, trabajamos para dar respuesta a las necesidades de las personas con TEA y sus familias en las siguientes áreas políticas, sociales, de investigación, fortalecimiento i convergencia asociativa.

enllaços d'interés