Volem una escola imclusiva, no una inclusió escolar

L’escola inclusiva ha de respondre de forma personalitzada a la singularitat de cada alumne/a, ha d’estar oberta a tots/as sense exclusió i desenvolupar al màxim les capacitats de l’individu encara que existeixin barreras.

En la inclusió escolar és l’alumnat qui s’ha d’adaptar a l’escola, és ell qui s’ha d’incloure sense que l’escola canviï gens ni mica. És més una integració física. És estar sense ser part, sense participar plenament en les activitats del grup.

MISSIÓ: que totes les escoles siguin inclusives per poder donar la mateixa qualitat als nens amb necessitats educatives especials

VALORS: Anar a l’escola i aprendre és un dret fonamental per a totes les nenes i nens i la no exclusió també és un dret fonamental

OBJECTIUS: : aquests són la inclusió a l'escola amb equitat, la sensibilització vers la diversitat i augmentar la visibilització.

ACTUACIONS: organitzar esdeveniments informatius i divulgatius, difondre material i recursos per als professionals de l'àmit educatiu, ectètera.

Comissió Inclusiva
Districte Sant Andreu

Aquesta comissió neix de les preocupacions comunes de diferents famílies de diversos centres d’educació infantil i primària del districte; la falta de recursos humans adequats, la desinformació i les pràctiques de pseudoinclusió respecte a l’alumnat de Necessitats Educatives Especials.
 
Algunes direccions de centres educatius també mostren la seva preocupació davant la manca de recursos i les continues retallades que pateixen als últims anys. Per tant, es posa de manifest que els nostres fills no reben la educació de qualitat esperada.
 

Els nostres objectius són: inclusió amb equitat, sensibilització vers la diversitat i visibilització.

Els nostres valors

Les comissions inclusives formem part de les AMPAS/AFAS de centres educatius per a donar veu i visibilitat a l’alumnat amb NEE dins de la diversitat que tothom componem i per a buscar recursos que afavoreixen el desenvolupament i autonomia.

Anar a l’escola i aprendre el màxim possible és un dret fonamental siguin com siguin les característiques de l’infant i la no exclusió també és un dret fonamental.

Per a la resta de l’alumnat (sense NEE), és créixer i aprendre a conviure en un món més humà i integrador. És afermar valors com el respecte i la solidaritat. És adquirir consciència social.

L’experiència d’una escola inclusiva és enriquidora per a tots els seus membres (professors, alumnes, famílies…) que viuen la diversitat de manera natural i propera.

INCLUPEDIA
NOTICIAS

AMPAS/AFAS participants: