• Categoría de la entrada:Guia
  • Tiempo de lectura:1 minutos de lectura

Aquesta publicació va adreçada a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir la normativa i els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d’Ensenyament en relació amb l’atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la con-creció de mesures i suports.

Orientacions per a docents i professionals d’atenció educativa
dels centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria
i postobligatòria i dels serveis educatius

Descàrrega la guia